Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Print Servers > Wired Print Servers
Sản phẩm
Wired Print Servers
Wired Print Servers
Print server kết nối máy in trực tiếp vào mạng để nhiều máy tính có thể chia sẻ chúng. So với một máy in gắn trực tiếp vào máy PC, Print server cung cấp tính linh hoạt hơn trong việc đặt máy in, hiệu quả chi phí hơn, hiệu suất tốt hơn, và đồng thời hỗ trợ cho việc in ấn từ nhiều hệ điều hành và các giao thức mạng khác nhau.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ