Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Routers and Gateways > Wired Routers & Gateways
Sản phẩm
Wired Routers & Gateways
Wired Routers & Gateways
Router có dây kết nối với các thiết bị khác được nối mạng bằng cáp Ethernet, cung cấp kết nối tin cậy và dễ hiểu với băng thông khoảng 10 Mbps cho công nghệ 10BaseT cơ bản, hoặc 100 Mbps cho Fast Ethernet và 1000 Mbps cho Gigabit Ethernet. Chiều dài của cáp đơn Ethernet được giới hạn trong khoảng 100 mét, nhưng vẫn có thể dễ dàng kết nối toàn bộ mạng lưới trường học hoặc cao ốc văn phòng. Router có dây cung cấp khả năng dễ sử dụng đó.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
4-Port web safe router with 10/100 Mbps switch
RP614 » 
ADSL2+ modem router
DG834 » 
R6200 WiFi Router - 802.11ac Dual Band Gigabit
R6200 » 
R6300 WiFi Router - 802.11ac Dual Band Gigabit
R6300 » 
R6100 WiFi Router
R6100 » 
R6250 Smart WiFi Router
R6250 » 
Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router
R7000 » 
AC1450 Smart WiFi Router
AC1450 »