Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Software > ReadyNAS Replicate
Sản phẩm
ReadyNAS Replicate
ReadyNAS Replicate
ReadyNAS Replicate đơn giản hóa các bản sao của các dữ liệu ReadyNAS khác có hai hệ thống này trên cùng một mạng LAN hoặc ngoài mạng. Đó là một giải pháp đơn giản và giá cả phải chăng để sao lưu dữ liệu ngoại vi phục hồi và khắc phục dữ liệu.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ 
ReadyNAS replicate software license for desktop ReadyNAS systems
RN00RPL1 » 
ReadyNAS replicate software license for desktop ReadyNAS systems
RN00RPL2 » 
ReadyDATA 4U Expansion Chassis EDA4000
EDA4000 »