Welcome to NETGEAR
Đăng Ký Đăng Nhập Trợ giúp Sơ đồ website
 
Trang chủ > Sản phẩm > Accessories
Sản phẩm
Accessories
Accessories
Các mạng không dây đều độc lập. Khi thiết kế mạng có kết hợp không dây, các nhà CNTT phải cân nhắc về kích thước của thiết bị, khoảng cách giữa các điểm truyền cũng như các cản trở vật lý, vật liệu. Dòng ăng ten định hướng trong nhà/ngoài trời và các phụ kiện của Netgear cung cấp các tùy chọn cho việc tiếp cận và tối đa hóa hiệu suất của các thiết bị không dây.
Tất cả Cho gia đình Cho doanh nghiệp Cho nhà cung cấp dịch vụ